2e Kick-off CYSSEC: cybersecurity Schiphol

CYSSEC staat voor Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem. CYSSEC is een nieuw platform waar partijen op en rond Schiphol samenwerken aan cybersecurity. Maar ook aan het benutten van de kansen die ontstaan dankzij de samenwerking tussen publieke en private partijen. Op 18 juli organiseert CYSSEC opnieuw een kick-off sessie. Deelnemers krijgen er handvatten om de eigen organisatie en informatieketen veiliger te maken tegen bedreigingen en aanvallen vanuit cyberspace. 

Wat kunnen we doen om te zorgen dat Schiphol gezien blijft worden als een safe place to do business? Deze vraag is leidend voor CYSSEC. Mainport Schiphol biedt werk aan zo’n 65.000 mensen. Allemaal gebruiken we technologie bij wat we op Schiphol doen. De systemen en organisaties samen vatten we in de term ‘Schiphol ecosysteem’. Binnen het ecosysteem registreren we vrijwel alles digitaal. Ook wisselen we digitaal informatie uit. Het digitale ecosysteem Schiphol heeft sterk bijgedragen aan  groei in effectiviteit en efficiëntie. Met als resultaat een verbetering van de concurrentiepositie en een toename van zowel het maatschappelijk als economisch potentieel voor iedereen die verbonden is aan Schiphol.

Digitale bedreigingen

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat er sprake is van een acute en toenemende dreiging binnen het digitale domein. Dat vraagt om versterking, ook binnen Schiphol als onderdeel van de Nederlandse vitale infrastructuur. Schiphol Group met ondersteuning van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil via samenwerking binnen het ecosysteem actie ondernemen. Dit heeft geleid tot CYSSEC: Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem.

Cybersecurity gaat over de grenzen van organisaties, ketens, netwerken en landen heen. Veel organisaties zijn direct of indirect afhankelijk van elkaar. MKB, leveranciers en andere derde partijen leveren vaak belangrijke diensten voor grote(re) organisaties in een vitale keten/netwerk maar hebben niet altijd de ruimte en kennis om hun digitale veiligheid op orde te hebben of te krijgen. Die afhankelijkheden maken de aanpak met betrekking tot cybersecurity complex en de noodzaak tot samenwerking des te noodzakelijker.

Met het platform CYSSEC gaan we samen met de partijen in het ecosysteem, op basis van co-creatie, het algehele cyber weerbaarheids- en -volwassenheidsniveau van het Schiphol ecosysteem  duurzaam verhogen.

Meer lezen kan op de website van CYSSEC.

Aanmelden 2e kick-off sessie CYSSEC

Bent u onderdeel van het Schiphol ecosysteem en wilt u de CYSSEC kick-off sessie bijwonen. Aanmelden kan per e-mail.

Naast de kick-off sessies organiseert CYSSEC op 29 augustus (15:00-17:00 uur) een nieuwe expertsessie op het gebied van databeveiliging en privacy. Nieuwsgierig naar de inhoud van dit thema? Stuur dan een mail naar CYSSEC.

Foto: Pixabay.com.

Om je te registreren voor dit event moet je ingelogd zijn. Geen profiel? Maak er eenvoudig een aan.

Reageer